Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

[Phích lịch COS] Version Giang Sơn Khoái Thủ

Thật ra mờ mờ ảo ảo, hẻm thấy gì hết =))
Người post là "Cật hát lạp tát bất cầu thượng tiến" ko biết phải coser ko nên ko biết ghi cre xao :-ss


0 nhận xét:

Đăng nhận xét