Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Art Tiểu Lâu

Từ trái qua phải: Cửu Ca, Khinh Trần, Tiểu Dung, Kính Tiết 


Dung Khiêm


An Vô Kỵ


A Hán


Họ Địch còn Địch nào thì ứ biết


Lư Đông Ly, Phong Kính Tiết

Địch Nhất


Địch Thất


Yến Lẫm


Tiểu Dung cùng Yến Lẫm


Trương Mẫn Hân (à xin lỗi em mê trai quá nên hình chị cop hơi bị ít) +_+Triệu Vong TrầnTần Húc Phi (ôi bạn oai quá)Lại là anh Tần


Vâng anh Phương đây


Phương đã become fox =))

Phương và Tần


Kính Tiết & Khinh Trần


Tứ đại tài tử
Kính Tiết - Khinh Trần - Tiểu Dung - A Hán

0 nhận xét:

Đăng nhận xét