Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

[Vietsub] Ayaco COS - Thiên hạ đệ nhất - Thanh Tĩnh

Sản phẩm vietsub được hoàn thành trong tình trạng đuôi mù + ngu toàn tập...
Bài hát chủ đề Thiên Hạ - Trấn Mệnh Ca ko hiểu lắm + mới lướt một cách cẩu thả qua cái hệ liệt này vì chưa có time đọc hết -__-, ko biết trans đúng đc nhiu % ;___;
Lý do sub:
Chủ yếu: dàn mỹ nam tử lẫn mỹ nữ tử hùng hậu nhất là bạn hoàng đế hồ ly =)))))...
Thứ yếu: ngồi rảnh chờ encode Họa Tâm mà quải kinh dị, vì ham hố cái effect siêu nặng, add xong chả thấy đẹp chỗ nào...
Lu xà bu quá, trọng tâm đây
----------------------
Thiên hạ đệ nhất 
Thanh Tĩnh

--------------
CAST

Hiên Viên Dật —— Thất Hải
Hiên Viên Hi —— Bái Giới
Kỳ Tình —— Thần Chi Nguyệt Hiểu
Y Kỳ —— Vấn Yêu
Kỳ Hồng Tụ ——D Bá Tước Phu Nhân
Thất Sắc Vân Nghê —— Tuyệt Dực
Thất Sắc Vân Nghê —— Lan Hoa Đan
Dạ Ngữ Hạo ——Ayaco
Dạ Ngữ Hoàng —— Thiên Lạc
Thủy Hoành Ba —— Anh Phi Tuyết
Quan Từ —— Phong Hỏa Hoàn
Văn Thư —— Tình Thiên Oa Oa
Liễu Tàn Mộng —— A Chú
Phượng Ngũ —— Gia Bách Liệt
Mạc Nhứ —— Tử Túy
Liễu Y Y ——Asami

Phối Âm Biểu
Lời Bộc Bạch —— Thiên Hải Vô Bối
Liễu Tàn Mộng —— Thiên Hải Vô Bối
Hiên Viên Dật —— A Xuân
Dạ Ngữ Hạo —— Siêu Cấp Sài Chính
Dạ Ngữ Hoàng —— Viễn Bình Tân
Kỳ Tình —— Thanh Chưng Cẩm Lý
Kỳ Hồng Tụ —— Phạm Diễm
Thủy Hoành Ba —— Thất Vi Bao Tử
Bảo Thân Vương —— Vu Phi
Hư Dạ Phạm —— Đằng Tân

Staff
Nhiếp Ảnh Nhiếp Tượng —— Thỏ Tử, Hải Đô, Đường, Lưu Hiêu, Tiểu Bảo,
Tinh Hải Thần, Tang, Điệp Tử, Ngân Tử, Cửu Nhận
Phục Trang Đạo Cụ Hóa Trang Tạo Hình Dân Công —— Tinh Thần Dạ Không, Lão Ca, Mã Giáp, Asami
Hữu Phong Xuy Quá, La Bặc, Gia Bách Liệt, Tuyệt Dực,
Khả Trình Phương Viên, Tiểu Đậu, Soo Tô, Sắc Sắc,
Bát Bát, Tiểu Tư, Long Tử
Hậu Kỳ Chế Tác ——Ayaco
Viết Từ ——D Phu Nhân
Poster —— Dẫn Nguyệt Hề
Âm Nhạc —— Đại Áo 
Nhạc Đệm —— Quái Hiệp Nhất Chi Mai 
Chủ Đề Khúc —— Thiên Hạ 
Nguyên Khúc /《 Trấn Mệnh Ca 》
Điền Từ / Thiên Lạc
Trình Bày / Dương Bì Vi Cừu
Phiến Vĩ Khúc ——《 Minh Nhật Tán Ca 》

Đặc Biệt Cảm Tạ ——
Yutong, Tiếu Tiếu, Danh Tự, 噵 Thiểu, Ti Thần, Trường Ca, Thất Hải Tri Hương Ẩn Tàng
-----------------------


Phụng Thiên Đế —— Hiên Viên Dật CN Thất HảiBảo Thân Vương —— Hiên Viên Hi CN Bái Giới


Định Thân Vương —— Kỳ Tình CN Thần Chi Nguyệt Hiểu


Y Kỳ CN Vấn Yêu


Kỳ Hồng Tụ CN D Bá Tước Phu Nhân


Thất Sắc Vân Nghê CN Lan Hoa Đan


Thất Sắc Vân Nghê CN Tuyệt Dực


Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân
Vô Đế —— Dạ Ngữ Hạo CN AYACONhật Quân —— Dạ Ngữ Hoàng CN Thiên Lạc


Nguyệt Hậu —— Thủy Hoành Ba CN Anh Phi Tuyết


Thị Vệ Trường —— Quan Từ CN Phong Hỏa Hoàn


Song Thị Nữ —— Văn Thư CN Tình Thiên Oa Oa


Trang Chủ Võ Thánh Trang —— Liễu Tàn Mộng CN ChúVăn Tế —— Phượng Ngũ CN Gia Bách Liệt


Võ Tế - Mạc Nhứ CN Tử Túy


Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân —— Liễu Y Y CN ASAMI


Còn 1 số ảnh
Mệt rồi...
Chạy làng...
Chừng nào siêng post tiếp...
All here...
http://yilaiwangluo4.blog.163.com/blog/static/16482848020111248269527/

0 nhận xét:

Đăng nhận xét