Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

[Xuân thu kiếm][Hình] Ỷ La Sinh x Ý Kỳ Hành

Viết vậy thui chứ toàn hình Ỷ La Sinh, chết thấy thương quá :((

0 nhận xét:

Đăng nhận xét