Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

[Vietsub] Giang sơn [Ỷ La Sinh aka Cửu Thiên Thắng]

Giang sơn 
[Ỷ La Sinh aka Cửu Thiên Thắng] 

Trình bày: Mã Đức Chung


Nói chung cũng lười quá, làm biếng chả mún ghi gì thêm =.=

GIANG SƠN ĐỒ NHẤT KHOÁI
(Giang sơn có một con người nhanh nhẹn)

NHÂN BẤT KIẾN HUYẾT   |   ĐAO BẤT THU PHONG
(Người không thấy máu)            (Đao không thu lưỡi)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét