Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Cửu Thiên Thắng đại nhân Profile

Vẫn là hàng xin xỏ hehehehe. Thanks nàng Cát...Cửu Thiên Thắng đại nhân Profile

Tên: Cửu Thiên Thắng 

Giới tính: Nam 

Hóa thân: Ỷ La Sinh

Danh hiệu: Đao Thần, Cửu Thiên Thắng đại nhân

Xuất hiện: Phích lịch hiệp ảnh chi oanh động võ lâm chương 30 ( trong hồi ức của Hoàng Vũ Khách )

Chí hữu: Tối Quang Âm

Bằng hữu: Văn Hi Tái, Ẩm Tuế Cừu nhân (lâu năm =))~): Bạo Vũ Tâm Nô (thằng đê tiện, biến thái)

Vũ khí: song đao

Sở hữu: Ỷ La dị nhĩ ( sau này bị Bạo Vũ Tâm Nô kéo đứt), bạch chiết phiến.

Profile super ngắn +____+0 nhận xét:

Đăng nhận xét