Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

[Vietsub] Xin lỗi anh yêu em - Âm Tần Quái Vật ft. Tiểu W - [Bạo Vũ Tâm Nô x Ỷ La Sinh]

Xin lỗi anh yêu em
Âm Tần Quái Vật ft. Tiểu W
[Bạo Vũ Tâm Nô x Ỷ La Sinh]
Cửu Thiên Thắng là của ta, sống là của ta, chết cũng là của ta. Chỉ cần Bạo Vũ Tâm Nô muốn, nhất định phải có được. Không chiếm được, thì sẽ đem toàn bộ ra phá hủy.
Thủ đoạn ngươi lăng nhục, chưa đủ đẳng cấp, ta dạy cho ngươi, phương pháp để làm cho ta thống khổ, chi bằng đem người ta yêu nhất hạ thủ đi! Người ta yêu nhất chính là Ỷ La Sinh! Giết chết hắn ta sẽ sống không bằng chết! (Nói với Sơ Lâu Long Túc).
Được thôi, khi Ỷ La Sinh tìm tới, chết ở trong tay hắn, ta sẽ vui vẻ chịu đựng! (Nói với Sơ Lâu Long Túc).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét