Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

[Vietsub] Vũ Toái Giang Nam - Walker - Phong Ảnh Nhi [Thẩm x Vương]

Vũ Toái Giang Nam 
[Thẩm x Vương] 

Trình bày: Walker - Phong Ảnh Nhi 


Bản dịch: tham khảo và biên tập lại từ quan4 và vnsharing....
COS Võ Lâm Ngoại Sử [Thẩm x Vương]
Vương Liên Hoa CN Thần Chi Nguyệt Hiểu
Thẩm Lãng CN Cực Không Toái
Chu Thất Thất CN Asami

0 nhận xét:

Đăng nhận xét