Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

COS Phích Lịch - Bạch Y Cô Tửu

Hàng này giữ lâu rồi mà làm biếng tung..., ngoại cảnh đẹp nhưng hóa trang nhìn giả quá, chụp xa nhìn đẹp chứ chụp gần nhìn rõ mặt thì... >_<

Bạch y cô tửu Ỷ La Sinh
Cn: gzyxt 
Nhiếp ảnh: Tạp Phu Tạp, Bạo Bạo Lam, Lão Long 
Hậu cần: Đại Thần, Phù Vân, Thi Mặc, DR
Hậu kì / hóa trang: gzyxt0 nhận xét:

Đăng nhận xét