Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

[Vietsub] Death Note Rule - The Last Name Opening

[Vietsub] Death Note Rule - The Last Name Opening


Vẫn đang vietsub film, ko biết chừng nào mới xong, cái tội mào mè >_<

0 nhận xét:

Đăng nhận xét