Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Đào Tuý MV [Hà Dĩ]

- Trúc bổn vô tâm, vi hà ngã tức hữu tình?
(Trúc vốn vô tâm, vì sao ta lại có tình?) 
- Yêu nhược hữu tình yêu phi nghiệt, nhân nhược vô tình chẩm vi nhân!
(Yêu nếu có tình yêu ko tạo nghiệt, người nếu đã vô tình người còn có thể làm được sao!)
- Lệ đối hồng nhan, khởi phiền não, tâm tự nhiễu, khán thấu hồng trần lão, thập hoan tiếu, duy hữu vong ưu hảo.
(Hồng nhan rơi lệ, sinh phiền não, tâm tự nhiễu, nhìn thấu thế gian già lão, những phiền não, chỉ có quên đi là tốt nhất) 
- Chúng nhân thuyết thanh tỉnh hảo, duy ngã hỉ đào tuý
(Mọi người bảo tỉnh táo là hay duy chỉ có ta đem cơn say làm hoan hỉ...)

---Đào Tuý--- HCT

KLQ dạo này đang đú MV anh Túy 1 phần là do đang bấn 1 bài cổ phong và biết đâu bất ngờ thấy nó hợp với anh Túy, cơ mà chẳng biết chừng nào mới xong hay là lười quá diếm lun vì lâu lâu mới lôi ra mần 1,2 cảnh =__= Nói ko ngoa chứ đây là bộ phim khiến bạn muốn ném dép vào màn hình n lần nhất...


HÀ DĨ
Trình bày: Đổng Vĩnh Bằng


Ta biết rõ, một đời người chưa từng yêu qua, đó là một đời người sống uổng phí. Muội đã trải qua đau khổ một lần. Đủ rồi. Tố Thu, ta vĩnh viễn nhớ tới muội, muội cũng có thể vĩnh viễn nhớ mãi đến ta. Bất luận là ở nơi xa xôi cỡ nào. Ta đều sẽ thật tâm chúc phúc cho muội!
------------------------------------------------

0 nhận xét:

Đăng nhận xét